Klasično vođenje knjiga

za mala, srednja i velika poduzeća, obrte ili samostalne djelatnosti

usluge, knjigovodstveni servis, pravne osobe, obrti, obrti koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, prijava poreza, , blagajna, obračun plaća, završni račun, evidencija salda, knjiženje, ugovor o djelu
 • vođenje glavne knjige
 • analitičku evidenciju salda, konta, i ispis otvorenih stavki
 • obračun poreza na dodanu vrijednost
 • vođenje poreznih evidencija
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • izradu završnog računa
 • izradu polugodišnjih izvještaja za potrebe poduzetnika
 • vođenje blagajne
 • obračun plaća
 • obračun obveznih doprinosa
 • obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • knjiženje maloprodaje
 • vođenje računovodstva po troškovnim mjestima  
 • vođenje platnog prometa
 • obračun kamata
 • pripremu dokumentacije za odobravanje bankovnih pozajmica i kredita
 • razne druge knjigovodstvene i računovodstvene usluge po želji klijenta
 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • evidencija o obvezama i potraživanjima
 • godišnja prijava poreza na dohodak
 • obračun plaće
 • naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade
 • vodimo knjigu ulaznih i izlaznih računa
 • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost