• redovito i ažurno praćenje  novosti i promjena zakonske regulative o čemu  na vrijeme obavještavamo klijenta
  • praćenje  svih zakonom propisanih rokova kako ne bi došlo do „zastoja“ u komunikaciji i nepotrebnih kašnjenja
  • logičko praćenje  poslovanja klijenta i  upozorenje na eventualne nepravilnosti u poslovanju, propuste i slično
  • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB, HANFA)
  • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)
  • savjetodavni razgovor prije osnivanja tvrtke
  • savjetovanje oko odabira obrta ili tvrtke
  • savjetovanje oko izbora za ulazak u PDV sustav
  • intezivno praćenje rada nakon osnivanja
  • savjeti koji će spriječiti početničke greške
  • podučavanje iz osnovnih dijelova poslovanja

Savjetovanja

iz područja računovodstva, poreznih i drugih zakona

usluge, knjigovodstveni servis, savjetovanje, poslovno savjetovanje, savjetovanje pri otvaranje novih tvrtki, tvrtka ili obrt, osnovni dijelovi poslovanja, ulazak u PDV sustav, savjetodavni razgovor, vođenje knjiga