usluge, knjigovodstveni servis, ulaganja, analize, kreditni zahtjevi, financijska analiza, tržišna analiza, ekonomska analiza, porezna uprava, prijava u VIES, fiskalizacija, interni akti, blagajna, kupci, dobavljači, prijava u PDV sustav, vođenje knjiga
Usluge ulaganja, analize

Ulaganja, analize

izrada kreditnih zahtjeva, ekonomske, tržišne i financijske analize Vašeg budućeg ulaganja

 • prikupljanje dokumentacije
 • prijava novih tvrtki u PDV sustav
 • prijava tvrtki u VIES bazu
 • dostavljanje i prikupljanje papira s Porezne uprave
 • unos naloga na internet bankarstvo
 • popunjavanje tablica banaka vezano za kredite
 • prikupljanje pošte na Vašoj adresi
 • skeniranje pošte i slanje na Vašu email adresu
 • usklade kupaca i dobavljača
 • printanje izvoda sa internet bankarstva
 • pomoć u izradi odluka vezanih za zakonske propise (za fiskalizaciju – interni akt, blagajnički maksimum, općenito i sl.)