Usluge

Nudimo Vam pregled naših usluga …

Klasično vođenje knjiga

za mala, srednja i velika poduzeća, obrte ili samostalne djelatnosti

usluge, knjigovodstveni servis, pravne osobe, obrti, obrti koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, prijava poreza, , blagajna, obračun plaća, završni račun, evidencija salda, knjiženje, ugovor o djelu
 • vođenje glavne knjige
 • analitičku evidenciju salda, konta, i ispis otvorenih stavki
 • obračun poreza na dodanu vrijednost
 • vođenje poreznih evidencija
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • izradu završnog računa
 • izradu polugodišnjih izvještaja za potrebe poduzetnika
 • vođenje blagajne
 • obračun plaća
 • obračun obveznih doprinosa
 • obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • knjiženje maloprodaje
 • vođenje računovodstva po troškovnim mjestima  
 • vođenje platnog prometa
 • obračun kamata
 • pripremu dokumentacije za odobravanje bankovnih pozajmica i kredita
 • razne druge knjigovodstvene i računovodstvene usluge po želji klijenta
 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • evidencija o obvezama i potraživanjima
 • godišnja prijava poreza na dohodak
 • obračun plaće
 • naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade
 • vodimo knjigu ulaznih i izlaznih računa
 • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost
 • redovito i ažurno praćenje  novosti i promjena zakonske regulative o čemu  na vrijeme obavještavamo klijenta
 • praćenje  svih zakonom propisanih rokova kako ne bi došlo do „zastoja“ u komunikaciji i nepotrebnih kašnjenja
 • logičko praćenje  poslovanja klijenta i  upozorenje na eventualne nepravilnosti u poslovanju, propuste i slično
 • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB, HANFA)
 • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)
 • savjetodavni razgovor prije osnivanja tvrtke
 • savjetovanje oko odabira obrta ili tvrtke
 • savjetovanje oko izbora za ulazak u PDV sustav
 • intezivno praćenje rada nakon osnivanja
 • savjeti koji će spriječiti početničke greške
 • podučavanje iz osnovnih dijelova poslovanja

Savjetovanja

iz područja računovodstva, poreznih i drugih zakona

usluge, knjigovodstveni servis, savjetovanje, poslovno savjetovanje, savjetovanje pri otvaranje novih tvrtki, tvrtka ili obrt, osnovni dijelovi poslovanja, ulazak u PDV sustav, savjetodavni razgovor, vođenje knjiga
usluge, knjigovodstveni servis, ulaganja, analize, kreditni zahtjevi, financijska analiza, tržišna analiza, ekonomska analiza, porezna uprava, prijava u VIES, fiskalizacija, interni akti, blagajna, kupci, dobavljači, prijava u PDV sustav, vođenje knjiga
Usluge ulaganja, analize

Ulaganja, analize

izrada kreditnih zahtjeva, ekonomske, tržišne i financijske analize Vašeg budućeg ulaganja

 • prikupljanje dokumentacije
 • prijava novih tvrtki u PDV sustav
 • prijava tvrtki u VIES bazu
 • dostavljanje i prikupljanje papira s Porezne uprave
 • unos naloga na internet bankarstvo
 • popunjavanje tablica banaka vezano za kredite
 • prikupljanje pošte na Vašoj adresi
 • skeniranje pošte i slanje na Vašu email adresu
 • usklade kupaca i dobavljača
 • printanje izvoda sa internet bankarstva
 • pomoć u izradi odluka vezanih za zakonske propise (za fiskalizaciju – interni akt, blagajnički maksimum, općenito i sl.)
 • obračuni plaća za djelatnike
 • obračuni honorara
 • prijave i odjave radnika na e-mirovinsko
 • pisanje ugovora o radu i otkazivanja ugovora o radu
 • izrada radnih sati
 • pokusni izračuni za određene neto plaće prema izboru
 • unos i praćenje zaštićenih računa djelatnika
 • obračun naknade za prijevoz s posla
 • slanje plaća u skupnoj datoteci (pustite plaću u 2 klika umjesto upisivanja naloga ručno)
Usluge outsourcinga plaća

Outsourcing plaća

kako bi plaće Vaših zaposlenika ostale Vaša poslovna tajna.

usluge, knjigovodstveni servis, outsourcing plaća, plaće, obračuni plaća, honorari, e-mirovinsko, ugovor o radu, radni sati, neto plaće, zaštićeni računi, naknada za prijevoz, plaća u dva klika

Ostale usluge

Usluge edukacije

Edukacija vašeg računovodstvenog osoblja

Edukacija zaposlenika za pomoćne knjigovodstvene poslove: analitičko knjigovodstvo, vođenje knjige izlaznih računa i knjige ulaznih računa, blagajničko poslovanje, obračun plaća i sl. / sve uz uvjet da navedene poslove želite voditi u svojem poslovnom prostoru

usluge, knjigovodstveni servis, edukacija vašeg računovodstvenog osoblja, pomoćni knjigovodstveni poslovi, osobni poslovni prostor, vođenje knjiga, ulazni računi, izlazni računi, blagajna, obračun plaća

Radne dozvole za strance, izrada i predaja zahtjeva za A1

Novi Zakon o strancima (NN, 133/20) koji regulira uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu 01. siječnja 2021. godine. Pomoći ćemo Vam oko prikupljanja i predaje dokumentacije.

usluge, knjigovodstveni servis, edukacija vašeg računovodstvenog osoblja, pomoćni knjigovodstveni poslovi, osobni poslovni prostor, vođenje knjiga, ulazni računi, izlazni računi, blagajna, obračun plaća